A PR mindent visz?


PR Kávéházi Este az MPRSZ szervezésében, melyen szó lesz a PR szakma jövőjéről.

Vendégeink a World Communication Forum Davos – 2014 magyar résztvevői:
  • Beke Zsuzsa, a Richter Gedeon Nyrt. kormányzati kapcsolatok- és pr-vezetője
  • Dr. Hegyi Gábor, a Capital Communications alapító-ügyvezetője

Időpont: 2014. április 24., csütörtök, 18:00
Helyszín:  Centrál Kávéház (1053 Budapest, Károlyi u. 9., centralkavehaz.hu)

A davosi Világkommunikációs Fórumon részt vett szakemberek szerint a Public Relations szakmának azzal a kihívásokkal teli feladattal kell megbirkóznia, hogy  - megújulva és új szakterületeken szerezve tapasztalatot  -  élére álljon a teljes vállalati- és márka-kommunikációnak. A rendezvényen a kerekasztal résztvevői arra keresik a választ, hogy mit tehet a szakma és az egyes szakemberek ennek érdekében.

A rövid bevezető beszélgetés után a résztvevőknek lehetőségük nyílik hozzászólni a témához. 

A részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. A fogyasztását mindenki maga fizeti. Részvételi szándékát kérjük április 22-ig jelezze a titkarsag@mprsz.hu e-mail címen!


Elnökségi ülés

A Magyar PR Szövetség negyedik elnökségi ülése 2014. április 10-én 17:30-kor lesz a Kassák Múzeumban (Zichy-kastély, III. kerület, Fő tér 1., 1. emelet).

Élőben közvetítenek három vitát Davosból

2014. március 11-12-én a Világkommunikációs Fórum ötéves jubileumát ünnepli a Davos-i Kongresszusi Központban, Svájcban. Az éves összejövetelen a világ minden tájáról érkező vállalatvezetők, PR cégek tulajdonosai, PR szövetségek képviselői és kreatív szakemberek adnak randevút egymásnak.

Azok, akik idén nem tudnak részt venni személyesen, a Fórum közösségi média csatornáin követhetik figyelmemmel a legújabb trendeket megvitató beszélgetéseket.

A Fórum valamennyi közösségimédia-csatornája és a támogató médiapartnere a #WCFDavos hashtag-et fogja használni világszerte.

 

#WCFDavos közösségimédia-profilok

 

Facebook: http://www.facebook.com/WorldCommForumDavos

Twitter: http://www.twitter.com/WorldCommForum

YouTube: http://www.youtube.com/forumdavoscom

 

A kivételes viták közül hármat élőben fognak közvetíteni a helyszínről, a betekintés regisztrációhoz kötött!

http://www.e-since.com/en/dawos0930;

http://www.e-since.com/en/dawos1030 

http://www.e-since.com/en/dawos1430


A Davosi Világkommunikációs Fórum partnere a Magyar PR Szövetség

A tavalyi év után ismét a Davosi Világkommunikációs Fórum (World Communication Forum) együttműködő partnere a Magyar PR Szövetség. A szövetség tagjai az együttműködés értelmében 15%-os kedvezménnyel vehetnek részt a fórumon, amelyet március 11-12-én rendeznek.

Az ötödik alkalommal megrendezendő globális találkozón a kommunikációs szakma kiválóságai tanácskoznak, köztük olyan ismert szakemberek, mint Paul Holmes, a Holmes Report és a SABRE-díj alapítója. Huszonöt országból érkeznek résztvevők, a fórum díszvendége Scott Elliott Fahlman, a smiley hangulatjel megalkotója lesz.

Magyarországot Beke Zsuzsa, a Richter Gedeon Nyrt. kormányzati kapcsolatok- és PR vezetője és Hegyi Gábor, a Capital Communications alapító-ügyvezetője képviselik előadóként.

A WCFDavos szervezője és az MPRSZ közötti megállapodás értelmében a szövetség tagjai 15%-os kedvezménnyel vehetnek részt a kétnapos rendezvényen.

 

További információ:

www.forumdavos.com

titkarsag@mprsz.hu

Elnökségi ülés

A Magyar PR Szövetség idei harmadik elnökségi ülése 2014. március 10-én 17:30-kor lesz a Móricz Zsigmond körtér 14. 4/1 szám alatt. Az elnökségi ülés a tagok számára nyilvános.

Arculattervezési pályázatot írt ki a Magyar PR Szövetség

A Magyar Public Relations Szövetség élére tavaly decemberben választott elnökség hirdette újjáéledést és irányváltást tükrözi, hogy a Szövetség idén arculatát is új alapokra kívánja helyezni. Éppen ezért nyílt pályázatot írt ki, amelyre 2014. március 15-ig várja az arculattervezési pályamunkákat. 

A szervezet értékeit és friss vitalitását reprezentáló pályaművet az MPRSZ elnöksége választja majd ki, és 150 000 Ft-tal honorálja.

További információ:

Az MPRSZ elnökségének munkaprogramja a 2014-2017-es időszakra

 

A Magyar PR Szövetség alapszabályban rögzített feladata a szakmai szereplők érdekképviselete, a nyílt és párbeszéden alapuló kommunikáció elősegítése, a pr-szakma tekintélyének növelése, a szakma érdekképviselete jogalkotási kérdésekben, az etikai normák megalkotása és betartásuk felügyelete, a szakmai képzések elősegítése és hozzájárulás tagjai ismertségéhez és elismeréséhez.

 

A 2014-ben kezdődő elnökségi ciklusban a legfőbb cél a Magyar PR Szövetség megerősítése, a tagok számára értékes programok szervezése, a szakma hatékony és folyamatos képviselete és ezáltal a PR értékének és elismertségének növelése. Az MPRSZ egy nyitott és befogadó szervezet, amelynek működését a szakmai szereplők együtt alakítják és véleményezik annak érdekében, hogy valóban magukénak érezzék és betöltse azt a szakmai szerepkört, amire szánták

 

Ezen célok elérése érdekében az alábbi területeket jelöltük meg, mint kiemelt fontosságú szakterületek a következő elnökségi ciklusban:

 

Szakmai együttműködés


Az MPRSZ szorosan együtt kíván működni minden olyan szakmai szervezettel, amely a kommunikáció területén működő egyéneket és vállalatokat tömöríti. Gyümölcsöző kapcsolatot tartunk fent a szakmai médiával. Célunk a kommunikáció egyes szakterületeinek közelítése, megismertetése és együttműködés támogatása annak érdekében, hogy ezen szakmák egymást erősítve és ne egymás ellen működjenek.

Minden olyan esetben, amikor szervezetek vagy cégek keresik meg az MPRSZ-t szakmai együttműködés céljából, az elnökség jogosult eldönteni az együttműködés mikéntjét. A döntésben a legfontosabb szempont a szövetség tagjainak előnyben részesítése és a magas szakmai minőség fenntartása. 

  

Szakmai érdekképviselet és érdekvédelem

 

Az MPRSZ – kiemelten a Jogi és Etikai Bizottság tevékenységén keresztül – állásfoglalást hoz és felszólal minden olyan esetben, amikor a szakmánkkal kapcsolatban kérdés vagy negatív vélemény merül fel és az elnökség úgy ítéli meg, hogy szükséges a hivatalos nyilatkozat. A Szövetség kiemelten fellép a tagjai által vagy ellen történt etikai és szakmai vétségek esetében.

 

Az elnökség törekszik a kapcsolattartásra a szakmát érintő kérdésekben a kormányzattal és hatóságokkal és véleményezni fogja a szakmát érintő tervezett és meglévő jogszabályokat. Napirendre tűzünk olyan, már korábban tárgyalt kérdéseket, mint a közbeszerzések szakmai felügyelete, illetve a sajtófigyeléssel kapcsolatos jogdíjak kérdésköre

 

A MPRSZ egyik kiemelt feladata a szakmai szereplők érdekeinek képviselete – különös tekintettel az ügynökségekre – például tenderezési javaslatok és ajánlások által. A MPRSZ – amennyiben megbízói oldalról ügynökségekkel vagy szakemberekkel kapcsolatos megkeresés érkezik hozzá – a tag ügynökségei illetve szakemberei közül tesz javaslatot.

 

 Szakmafejlesztés és párbeszéd

 

Az MPRSZ folytatja a korábban elkezdett sikeres szakmai rendezvényeket – például a Kávéházi Esték sorozatot – és rendszeres időközönként  szakmai rendezvényeket szervez önállóan illetve társszakmákkal és szakmai médiumokkal közösen. 

 

Megvizsgáljuk a jelenlegi szakmai képzések rendszerét, egységesítjük az elvárásokat és szükség esetén javaslatokat teszünk a képzések színvonalának javítására.

 

Évente egy alkalommal megrendezzük a PR Akadémiát pr-es hallgatóknak, szakembereknek illetve a szakmával ismerkedőknek. A kurzuson a szakma legkiválóbb képviselői oktatnak.

 

A 2014 folyamán létrahozandó Tanácsadó Testület – amely az elnökség munkáját támogatja – kiemelt feladata a szakmafejlesztés és párbeszéd elősegítése. Saját felületein keresztül a Szövetség elősegíti a tagjai közti párbeszédet is, tiszteletben tartva az egyenlőség elvét és törekedve az interaktivitásra.

 

Szorosabban együttműködünk a szakmai alapítvánnyal. (Alapítvány a PR Fejlesztésére).

 

Nemzetközi kapcsolatok

 

Megvizsgáljuk és lehetőség szerint követjük a legjobb nemzetközi szakmai szervezetek gyakorlatát és szorosabbra fűzzük a kapcsolatokat. Hosszú távú cél, hogy az MPRSZ újra tagja legyen minden jelentős nemzetközi szakmai szervezetnek és hatékonyan integrálja működésébe a tagsággal járó előnyöket, közvetítve azokat saját tagjai felé. Tanulmányozzuk, értékeljük és tagjaink felé közvetítjük a nemzetközi szakmai irányelveket és legjobb gyakorlatokat.

Szakmai szempontból kiemelten fontos országokban ún. szakmai nagyköveteket nevezünk ki, akik az adott országban laknak, a helyi szakmai szervezet tagjai és elő tudják mozdítani a kapcsolattartást illetve folyamatosan információt és szakmai híreket továbbítanak az MPRSZ számára.

 

CSR

 

A Szövetség kiemelten közhasznú szervezet, amely jogállás alapját a társadalmi felelősségvállalás területén végzett munka adja. A CSR területe kiemelten fontos a 2014-es elnökségi ciklusban is. Folytatjuk a korábban elkezdett sikeres programokat – mint például a CSR Best Practice díj – és szakmai előadások tartása. Ezentúl létrehozzuk a CSR területén működő ügynökségek és szakemberek számára a CSR Tagozatot, a kéthavonta megrendezendő CSR Klubot és kapcsolatot tartunk fenn az összes olyan szakmai és civil szervezettel, amely a vállalati felelősségvállalás területén tevékenykedik.

 

Díjak, elismerések

 

Felülvizsgáljuk a díjak, elismerések rendszerét. A CSR Best Practice Díj mellett folytatjuk a korábban is sikeres ügynökségeknek illetve szakembereknek meghirdetett pályázatokat.

 

Kommunikáció és arculat

 

2014-ben új arculatot kap az MPRSZ és ezzel párhuzamosan megújítjuk a honlapot, a Facebook oldalt és bevezetjük a havi hírlevelet.  Kialakítunk egy működő és interaktív kommunikációs rendszert, annak érdekében, hogy a tagok jobban informáltak legyenek a Szövetség működésével kapcsolatban és egy aktív, szoros és együttműködő kapcsolat legyen a tagság és az elnökség között.

 

 

 

 

Elhunyt Galambos Béla, az MPRSZ volt titkára

 

Galambos Béla, szövetségünk egyik alapító tagja, a Magyar Honvédség nyugállományú alezredese, aktív tisztként a Honvédelmi Minisztérium Humánpolitikai Főcsoport Főnökségének PR-vezetője, életének 62. évében, 2014. február 2-án elhunyt.

Galambos Béla aktív szerepet játszott a Magyar Public Relations Szövetség megújításában, aktivizálásában több alkalommal is. Az elsők között végezte el a Dr. Németh Márta által indított első hazai szakmai (levelező) képzést, ezt követően pedig szinte szellemi motorjává vált a honvédségen belüli szakmafejlesztésnek. Kezdeményezte a public relations oktatását a Nemzetvédelmi Egyetemen, a PR-szakmai témák felkerülését ennek doktori iskolájának témajegyzékébe. Nyugdíjasként 2005-től vállalt ismét aktív szerepet a szövetségben: titkárként nemcsak rendbe tette a szervezet adminisztrációját, de komoly erőfeszítéseket tett és támogatta az elnök pénzügyi rendteremtési törekvéseit is.

Galambos Bélát érdemeinek elismeréseként a Magyar Public Relations Szövetség 20 éves jubíleuma alkalmából a "Legvitézebb huszár fegyverével" ajándékozta meg az elnökség (képünkön), és a szövetség örökös tagjává választotta a szervezet közgyűlése.
 
Galambos Béla hamvasztás utáni búcsúztatására 2014. február 21-én (pénteken) 12.00 órakor kerül sor katonai tiszteletadás mellett a Megyeri Temetőben (Budapest, IV. ker. Megyeri út 49.).
 
Mély megdöbbenéssel fogadtuk a váratlan tragédia hírét, és őszinte tisztelettel hajtunk fejet a neves szakember munkássága és élete előtt. Emlékét megőrizzük!
 
MPRSZ elnökség

Elnökségi ülés

A Magyar PR Szövetség második elnökségi ülése 2014. február 10-én 17:30-kor lesz a Móricz Zsigmond körtér 14. 4/1 szám alatt.

Elnökségi ülés

2014-ben az első elnökségi ülést január 10-én, pénteken 17:30 és 19:00 között tartjuk a Mozsár Kávézóban.

Tisztújítás a Magyar PR Szövetségnél

Lakatos Zsófiát, a Hill+Knowlton Strategies ügyvezetőjét választotta elnökéül a Magyar Public Relations Szövetség (MPRSZ) közgyűlése. A tízfős elnökség tagjai közül mindössze négyen töltöttek be funkciót a korábbi ciklusban is, hatan pedig teljesen újak.


Közgyűlés 2013. december 5.

Az MPRSZ érvényben lévő alapszabálya szerint, az elnök, az elnökség, majd a két szövetségi testület (Felügyelő Bizottság, Jogi és Etikai Bizottság) tisztségviselőinek egyöntetű lemondása miatt az elnökség előrehozott/rendkívüli tisztújító közgyűlést hív össze:

2013. december 05-én (csütörtök) 16.00 órai kezdettel.

 

Jelölő Lista (2013.11.30.)
Sajtóközlemény a megújult vezetésről

Sándor Imre PR-díj 2013. pályázat nyertesei

November 7-én tadtuk a Sándor Imre PR-díj 2013. pályázatunk nyerteseinek a szakmai elismerést jelentő okleveleket. A pályázat feltételei az alábbi linken, a tovább gombra kattintva olvashatók.

A 2013. évben a Sándor Imre PR-díj pályázaton nyertes ügynökségek és elismerést érdemlő munkáik:

  • Sky Marketing ügynökség - Hírnévmenedzsment kategóriában, FMCG iparágban, a "A COOP márka építése" c. munkájával;
  • Avantgarde PR ügynökség - Kommunikációs kampány kategóriában, az internet/egyéb iparágban, a "Vatera Gyűjtőszenvedély" c. munkájával;
  • Brandvantage Kommunikációs Tanácsadó ügynökség - Kommunikációs kampány kategóriában, a Non-profit/civil szférában, a "Miss Colours Hungary 2012 – Az első magyar kerekesszékes szépségverseny" c. munkájával;
  • Petrányi&Széll Provocative Communications ügynökség - Hírnévmenedzsment kategóriában, telekommunikáció/IT iparágban, a "Hírnévmenedzsment a G Data számára" c. munkájával;
  • Sakkom Interaktív online marketing + pr ügynökség - Hírnévmenedzsment kategóriában, energiaiparban, a "PR csőre töltve" c. munkájával;
  • Strategic Scope Kommunikációs ügynökség - Kommunikációs kampány kategóriában, non-profit/civil szférában, a "Találkozópont program" c. munkájával
    érdemelték ki a szakmai elismerést.

Gratulálunk a nyerteseknek!