Miért érdemes az MPRSZ tagjának lenni?

 • A tagság Magyarország legrégebbi és legnagyobb public relations szervezetében a szakmai információk hiteles és egyedülálló forrását jelenti a tagok számára.
 • A szövetségi tagság az egyéni vagy céges karrierépítés stratégiáinak és lehetőségeinek fejlesztésére nyújt hatékony lehetőséget, illetve egyedülállóan gazdag szakmai kapcsolatrendszert biztosít a tagok számára.
 • A szövetség tagját munkájában és szakmai dilemmáiban segíthetik a szakma senior szakemberei.
 • A szövetség tagja szakmai felkészültségét és szakértelmét bővíteni és fejleszteni tudja, illetve prezentálhatja is a minőségi megmérettetés szövetségi fórumain, pályázatain, melyek a szakmai kiválóság deklarálásának és értékelésének egyedülálló lehetőségeit biztosítják Magyarországon.
 • A szövetségi tagság hatékony szakmai védelmet és támogatást biztosít a tag számára úgy az etikai kérdésekben, mint a menedzsmenttel kialakuló nézeteltérésekben vagy vitafolyamatokban.
 • A szövetség tagja anyagi kedvezményeket élvez, illetve kedvezménnyel veheti igénybe a szövetség és partnerei tarifadíjas szolgáltatásait.

  Tagsági előnyök

  Az MPRSZ tagjai számára tagsági formák szerint eltérő előnyöket kínál.

  Tekintse meg az Önt érdeklő tagsági forma előnyeit:

  Teljes jogú tag lehet az a természetes személy, aki ezt az Alapszabály 6. § 1. pontja szerint kezdeményezte, s akinek tagság iránti kérelmét az Elnökség elfogadta. a.) Teljes jogú tag joga, hogy:

  1. válasszon és választható legyen az MPRSZ bármely tisztségére;
  2. javaslatot tegyen az MPRSZ testületeihez, kezdeményezzen új szolgáltatásokat, rendezvényeket, szakmai programokat;
  3. állásfoglalást kérjen szakmai, érdekképviseleti, etikai kérdésekben az MPRSZ -től, illetve annak illetékes Bizottságaitól, testületeitől;
  4. előzetes egyeztetést követően betekintsen az MPRSZ okirataiba;
  5. igénybe vegye az MPRSZ szolgáltatásait, az MPRSZ által nyújtott kedvezményeket, és az MPRSZ szakmai érdekképviseletét;
  6. használja „A Magyar Public Relations Szövetség teljes jogú tagja” címet.

  b.) A teljes jogú tag köteles:

  1. magatartásával és szakmai munkájával erősíteni és óvni a pr-szakma és az MPRSZ tekintélyét;
  2. betartani az MPRSZ Alapszabályában és Etikai kódexében foglaltakat;
  3. támogatni az MPRSZ tevékenységét, előmozdítani érdekképviseleti és szakmai céljainak elérését;
  4. az előírt módon megfizetni a tagdíjat.

  Egyéni tagság éves díja:  18.000 – 60.000,- Ft/év

  Vállalati tag, illetve kiemelt vállalati tag lehet az a jogi személy, amely tagság iránti kérelmét a 6. § 1. pont szerint kezdeményezte, valamint a 6. § 1.2. a pont szerint írásban benyújtotta és kezdeményezését az Elnökség elfogadta.

  A vállalati tagok az ezzel megbízott delegált tagjaik útján gyakorolják tagsági jogaikat és vállalásaikat.

  a.)   A vállalati tagsággal rendelkező jogi személy által delegált természetes személyek teljes jogú tagnak tekintendők, és ezért gyakorolhatják a teljes jogú tagok jogait és kötelességeit.

  b.)   A vállalati tag – a tárgyéven belül – 3 főt delegálhat az MPRSZ-be.

  A vállalati tag jogosult A Magyar Public Relations Szövetség VállalatiTagja, illetve A Magyar Public Relations Szövetség Kiemelt Vállalati Tagja címet használni.

  A vállalati tagdíj mértéke 450.000 – 1.200.000,- Ft/év

  Ügynökségi tag lehet az a magyar, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságként bejegyzett PR-ügynökség, amely tagság iránti kérelmét az Alapszabály 6. § 1. pont szerint kezdeményezte és azt az Elnökség elfogadta.

  Az ügynökségi tag a belépési nyilatkozatában megjelölt és egyben a képviseletével megbízott, delegált tagjaik útján gyakorolják tagsági jogaikat és vállalásaikat.

  a.)   Az ügynökségi tag (jogi személy) által delegált 3 fő (természetes személy) teljes jogú tagnak tekintendők, és ezért gyakorolhatják a teljes jogú tagok jogait és kötelességeit.

  b.)   Az ügynökségi tag – a tárgyéven belül – 3 főt delegálhat az MPRSZ-be.

  Az ügynökségi  tag jogosult A Magyar Public Relations Szövetség Ügynökségi Tagja címet használni.

  Az ügynökségi tagság éves díja 120.000 – 450.000,- Ft/év

  Civil tag lehet az a civil szervezet, amely ily módon kíván kapcsolódni azMPRSZ egyes tagozatainak munkájához, amely tagság iránti kérelmét a 6. § 1. pont szerint kezdeményezte és azt az Elnökség elfogadta.

  A civil tag a belépési nyilatkozatában megjelölt és egyben a képviseletével megbízott, delegált tagjaik útján gyakorolják tagsági jogaikat és vállalásaikat.

  a.)  A civil tag (jogi személy) által delegált 2 fő (természetes személy) teljes jogú tagnak tekintendők, és ezért gyakorolhatják a teljes jogú tagok jogait és kötelezettségeit.

  b.)  A civil tag – a tárgyéven belül – 2 főt delegálhat az MPRSZ-be.

  A civil  tag jogosult „A Magyar Public Relations Szövetség Civil Tagja” címet használni.

  A civil tagság éves díja: 40.000 – 200.000,- Ft/év