PR Trendriport

Az első hazai PR Trendriport 2021 kiadvány célja, hogy a jövőben kétévente definiálja a hazai Public Relations és kommunikációs
szektor helyzetét, legfontosabb trendjeit, megállapításait. A járványügyi, sokszor nehézségekkel teli, elszigeteltebb helyzetben egy a szakmát összefogó, egy platformra hozó új eszközt hoztunk létre, ahol a szektor kiválóságai és fiatal tehetségei osztják
meg gondolataikat az adott részterületről. A kiadványt az MPRSZ 30 éves évfordulója alkalmából indítottuk útjára, megjelentetését egyedülálló szakmai összefogással 11 haza ügynökség és a Spar, illetve 4 médiatámogató segíti. A PR Trendriport
főszerkesztője Román Balázs, a projektfelelős Bánhegyi Zsófia, az MPRSZ alelnöke.

Sajtközlemény

https://www.prtrendriport.hu/