Kétoldalú egyezmény született a CIPR és az MPRSZ között

2187

A Magyar Public Relations Szövetség a napokban kétoldalú egyezményt írt alá a Chartered Institute of Public Relations (CIPR) szervezettel, amely a pr-szakemberek vezető szakmai szervezete az Egyesült Királyságban.

CIPR_MPRSZ_egyezmeny_3A két szervezet közti megállapodás keretet ad a szakmai ismeretek, jó gyakorlatok megosztásának, megkönnyíti a szakmai anyagokhoz való hozzáférést és az MPRSZ tagjai számára elérhetővé teszi a Chartered Public Relations Practitioner (Okleveles PR Szakember) minősítés megszerzését. Ezt a minősítést a CIPR azoknak a pr-szakembereknek adja, akik munkája kiemelkedő szakmai színvonalat képvisel, és akik emellett a folyamatos szakmai továbbfejlődés iránti elköteleződésről tesznek tanúbizonyságot. A CIPR által 2009-ben bevezetett, pr-szakmai kiválóságot és integritást mérő eszköz a szaktudás, szakmai tapasztalat és etikus gyakorlat tekintetében legmagasabb színvonalat jelöli.

150_11402„A nemzetközi public relations ma már nagyon gyakran áll munkánk középpontjában. A CIPR ismertsége és kiváló hírneve többek között külföldi partnereink és a CIPR International működésének köszönhető, amely az 1100 CIPR tag tevékenységére épül világszerte. Ennek fényében különösen örömteli lépésnek tartom e fontos kétoldalú egyezmény aláírását az MPRSZ-szel. Reményeim szerint a szervezeteink közti gyümölcsöző kapcsolat alapjait fektetjük le ezzel. A különféle kultúrákból érkező, különböző hátterű emberek megismerése mindannyiunkat gazdagít, és meggyőződésem, hogy mind a mi tagságunk, mind az MPRSZ tagjai nagyszerű előnyeit élvezhetik majd az együttműködésnek” – nyilatkozta Eva Maclaine, CIPR-okleveles pr-szakember, a CIPR International és a CIPR igazgatói tanácsának vezetője.

„Kivételes lehetőségnek tartom az egyezmény létrejöttét, amely hozzáférést biztosít a CIPR tudásbázisához és szakmai anyagaihoz tagságunk, a magyar szakemberek számára. Örömmel osztjuk meg a magunk részéről is ismereteinket a piac, a trendek, jó gyakorlatok vonatkozásában, és utat nyitunk kapcsolatrendszerünk, a magyar pr-szakma képviselői felé. Nagyon várom a közös programokat, eseményeket” – mondta Lakatos Zsófia MPRSZ elnök.

150_11403Az MPRSZ tevékenységében fontos lépésnek és nagy lehetőségnek számító eseményről kérdeztük az MPRSZ elnökét:

Hogyan történt a kapcsolatfelvétel, hogy jött létre ez az egyezmény a CIPR szervezettel?

Az egyezmény hosszabb, közel egyéves folyamat eredménye. Nagykövetünk, Sztaniszláv András szervezésének és segítségének köszönhetően sikerült egyre szorosabb kapcsolatot kiépítenünk a CIPR-rel, egyeztetni az együttműködés lehetőségeit, és végül eljutni ehhez a mindkét szervezet által ígéretesnek tekintett megállapodáshoz. Sztaniszláv András, aki a CIPR International elnökségi tagja, továbbra is kapcsolattartónk lesz a CIPR felé. Ebben a kapcsolatépítésben egyébként – és ez külön öröm számomra – az MPRSZ nagykövet „intézményünk” sikerének, hasznosságának megerősítését is látom.

Hogyan fogja a szövetség gyakorlatba ültetni a CIPR-rel való együttműködés adta lehetőségeket, milyen módon juttatja el ezeket a tagsághoz?

Egyik fontos irány, hogy a CIPR tudásbázisához hozzáférve elkezdjük egy szakmai dokumentumtár módszeres kialakítását. Célunk, hogy egy olyan tudástár épüljön fel és álljon a szakemberek rendelkezésére, amelyből a legújabb nemzetközi szakmai eredmények válnak hozzáférhetővé hazai viszonylatban is. Lesznek anyagok, amiket lefordítunk, lesz olyan is, amit eredeti nyelven illesztünk a dokumentumtárba, de mindenképpen az a törekvésünk, hogy egy jól strukturált, jól használható, folyamatosan bővülő, frissülő szakmai anyag „lelőhelye” jöjjön létre.

Tervezünk közös rendezvényeket is a CIPR-rel, egyeztetünk az ilyen irányú lehetőségekről, és reményeim szerint a jövő évre már találunk módot, kereteket ilyen programok szervezésére.

További célkitűzés, hogy a magyar pr-szakma képviselői számára megkönnyítsük a CIPR szervezethez közelebb kerülést, bemutatkozási lehetőséget biztosítsunk a szakmai tevékenységük alapján arra érdemes szakembereknek. A CIPR minősítése igen értékes szakmai elismerés, és úgy gondolom, hogy vannak olyan szakemberek hazánkban is, akik ilyen értékelést érdemelnek, azon leszünk, hogy érdemeik híre eljusson a CIPR-hez. Ehhez is kapcsolódik az a tervünk – amit egyébként a CIPR-együttműködéstől függetlenül is szeretnénk megvalósítani –, hogy egy olyan szakmai adatbázist hozzunk létre, amely áttekinti a magyar pr-szakma szereplőit.

Az együttműködéshez kapcsolódóan kialakuló új szolgáltatásokhoz az MPRSZ tagsága fog hozzáférni, vagy a szélesebb szakmai közönség is igénybe veheti ezeket?

Az MPRSZ, mint a magyar pr-szakma legfőbb érdekvédelmi szervezete, tevékenységével a teljes szakmai közönséget szolgálja, ezért a szolgáltatásokat minden szakember, minden érdeklődő számára hozzáférhetővé tesszük. A szolgáltatások igénybevételének feltételeit fogjuk differenciálni, és ebben a rendszerben tagjaink előnyöket élveznek, kedvezményekben részesülnek majd. A dokumentumtár esetében például a hozzáférés két szintjét tervezzük. A tagságunk ingyenesen hozzáfér majd a teljes anyaghoz. A nagyközönség számára lesz egy díjmentesen hozzáférhető készlet – azok a dokumentumok, amelyeket a hazai szakmai színvonal fejlesztése szempontjából elsődleges fontosságúnak tekintünk és népszerűsíteni szeretnénk, a többi szakmai anyaghoz való hozzáférés díj ellenében lesz lehetséges. Azt látni kell, hogy ezeknek az anyagoknak a fordítása, gondozása költségeket jelent az MPRSZ számára, ezért is kell ilyen rendszert bevezetnünk. Még fokozottabban igaz ez a rendezvények, programok szervezése esetén, hiszen egy nemzetközi szintű rendezvénynek komoly költségei vannak, ezek esetében a teljes díjmentességet nem tudjuk biztosítani a tagjaink számára sem, de igyekszünk a lehető legnagyobb kedvezményeket lehetővé tenni számukra.

Lesz-e lehetősége a tagságnak aktívan bekapcsolódni a CIPR-vonalon folytatott tevékenységbe? Ha igen, milyen formában, hogyan?

Nagyon örülünk, ha tagjaink aktívan részt kívánnak venni bármilyen tevékenységünkben, és ez különösen igaz ebben az esetben, hiszen ezzel kapcsolatban várhatóan több feladat lesz, új feladatok is, és a kereteink egyelőre elég szűk mozgásteret engednek ezeknek az elvégzésére. Tagjaink szakértelme és maga a feladatvégzés is nagy értéket jelent számunkra, ha ezt a szervezet, a tagság, a szakma érdekében valaki felajánlja, segítségét nagy örömmel igénybe vesszük. Arra biztatom a tagságunkat, hogy bárki, aki bekapcsolódna a munkába, jelezze felénk az ismert elérhetőségeinken, és egyeztetjük a módját az együttműködésnek.

MEGOSZTÁS