2013. évi közhasznúsági jelentés

3443

A Magyar Public Relations Szövetség

2013. évi

közhasznúsági jelentése

 

1. Számviteli beszámoló

A Magyar Public Relations Szövetség a számviteli törvény előírásaink megfelelően egyszerűsített éves beszámolót készít. Az egyszerűsített beszámoló nincs könyvvizsgálattal alátámasztva.

2013-ban az egyszerűsített beszámoló mérlegének főösszege 1.092 ezer Ft, a tárgyévi vagyonváltozás 347 ezer Ft vagyonnövekedés, amelynek eredményeként a saját tőke 405 ezer Ft.

Az 1. számú melléklet az egyszerűsített beszámoló mérlegét, a 2. számú melléklet az egyszerűsített beszámoló eredmény-kimutatását tartalmazza.

A Szövetség az egyszerűsített éves beszámolót jelen Közhasznúsági mellékleten kívül Kiegészítő melléklettel is ellátta.

 

2. Vagyonváltozás bemutatása

2012-höz mérve az MPRSZ vagyona 347 ezer Ft-tal növekedett.

A Szövetség, hagyományaihoz híven, kizárólag közhasznú céljainak megvalósítása érdekében használta fel pénzforrásait.

Vállalkozási tevékenységből nem ért el bevételt, vállalkozási jellegű ráfordításokat nem számolt el.

A vagyonnövekedés közhasznú bevételek (első sorban tagdíjak és támogatások) emelkedéséből származott.

A szövetség működési költségei nagy részben rugalmatlanok, a törvényes működés megköveteli bizonyos funkciók és feltételek teljesítését (iroda- és honlap fenntartása, szakszerű jogi-számviteli, titkársági szolgáltatások igénybevétele, telefonos elérhetőség biztosítása stb.)

A kiegészítő melléklet bevétel- és költség fajtánként tételesen vizsgálja a mutatók alakulásán keresztül a vagyonnövekedés forrásait.

A szövetség állami támogatási programok keretében nem kapott sem fejlesztésre, sem pedig működésre pénzeszközöket.

A gazdálkodás során a Szövetség ügyelt arra (ütemezett kifizetések), hogy a pénzügyi egyensúly az év során folyamatosan fennálljon. Ezt a törekvést sikeresen valósította meg a Magyar Public Relations Szövetség.

A vagyonváltozás összetevőit a 3. számú melléklet mutatja be.

 

3. Cél szerinti juttatások kimutatása

2013-ban a Szövetség – a korábbi évekkel ellentétben – nem tudott más közhasznú szervezetek részére támogatásokat adni.

Többéves múltra tekint vissza a Magyar Public Relations Szövetség által szervezett és folyamatosan fejlesztett csíkszeredai, 2013-ban már V. PR Nyári Egyetem.

2013-ban a Magyar Public Relations Szövetség erdélyi nyári egyetemét nem támogatta semmilyen pályázati forrás.

A projekt bevétele a résztvevők által befizetett díjakból (745 ezer Ft) és a Richter Gedeon Nyrt-től származó szponzorációs díjból (250 ezer Ft) származott. A ráfordítások között a különjárati autóbuszos szállítási költséget (647 ezer Ft), az egyetem részére kifizetett rendezvényszervezési költséget – szállás és étkeztetés (842 ezer Ft) mutatta ki a beszámoló. A PR nyári egyetem pénzügyi eredménye mínusz 494 ezer Ft volt.

 

4.A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások bemutatása

Az összes személyi jellegű ráfordítás 28 ezer Ft volt.

Tartalmukat tekintve, vélelmezett magáncélú telefonhasználatot és azok adóit, illetve bérjárulékokat tartalmaznak.

  • Természetbeni juttatás – telefonköltség 20 %-a: 21 ezer Ft
  • Vélelmezett magáncélú telefonhasználat után számított egészségügyi       hozzájárulás: 7 ezer Ft

A Szervezetnél jogszabályi kötelezettségeken kívüli kifizetés nem történt, a vezető tisztségviselők tiszteletdíjat nem vettek fel.

A 4. számú melléklet tárgyévi rovatai ennek megfelelően nem tartalmaznak adatokat.

2013. decemberében az MPRSZ-nél tisztújítás volt, amelynek következményeként új elnökség és új elnök kezdte meg munkáját.

 

5. A közhasznú tevékenység keretében lebonyolított fontosabb rendezvényekről és programokról szóló rövid beszámoló

A Magyar Public Relations Szövetség a felelős vállalkozói magatartás hazai elterjesztésének elkötelezettje és ennek szellemében sokrétű tevékenységet valósított meg 2013. évben.

Ide tartoznak:

  • CSR Best Practice már hagyományosnak tekinthető pályázat továbbvitele, meghirdetése, lebonyolítása
  • Csíkszeredai nyári egyetem – a korábbiakban kifejtett- szervezése, bonyolítása.
  • 2013. évi Sándor Imre PR-díj pályázatának értékelése, oklevelek átadása
  • PR-s vállalkozások folyamatos tapasztalatcseréje, hagyományos évvégi rendezvény koordinálása, finanszírozása.

 

6. Közhasznúsági kritériumok teljesítése

A Szövetség átlagos éves bevétele meghaladta az 1 Millió Ft-ot, azonban 2012-2013. évi egybeszámított eredménye negatív volt. A személyi jellegű ráfordítások nem érik el az összes ráfordítás egynegyedét.

SZJA 1%-okból a Szövetség nem részesült (NAV-nál nem kezdeményezte), a közhasznú költségek két év átlagában meghaladják az összes ráfordítás 50 %-át, a tisztségviselők önkéntesen és nem díjazás ellenében vesznek részt a szervezet tevékenységében.

A Magyar Public Relations Szövetség politikai tevékenységet nem folytat.

Összességében a közhasznúsági kritériumok teljesültek.

 

Budapest, 2013. május 22.

Lakatos Zsófia

az MPRSZ elnöke

 

Záradék:

E közhasznúsági jelentést a MPRSZ közgyűlése 2014. május 22-én elfogadta.


Kapcsolódó dokumentumok: Az MPRSZ 2013. évi közhasznúsági jelentése Word doc formátumban.

 


 

MEGOSZTÁS