Tisztújítás, elindult a jelölési időszak

180

2022. november 17-én tartjuk Tisztújító Közgyűlést. A Szövetség alapszabályával megegyezően – felállt egy 3 tagú Jelölő Bizottság: Vas Dóra bizottsági elnök mellett Bozsó Orsolya és Fieszl Zsuzsanna MPRSz-tagok vállaltak feladatot az ideiglenes testületben. A Jelölő Bizottság dolga hagyományosan a Közgyűlést megelőző időszakban föltérképezni egyrészt, hogy kik és milyen tisztségekre aspirálnak, másrészt, hogy a jelölteknek mekkora a támogatottságuk a Szövetség tagsága körében.

Szövetségünk 1990-ben alakult és háromévente választunk tisztségviselőket.

Az MPRSZ szeptemberi rendkívüli közgyűlése megszavazta az új alapszabályát, eszerint az új elnökség 5 tagból áll majd: 1 elnök, 1 alelnök és 3 elnökségi tag alkotja a Szövetség legfőbb szervét. Az Elnökség munkáját, gazdasági és jogi szempontokat figyelembe véve egy Elnökségtől független 3 tagú Felügyelő Bizottság (1 fő elnök, 2 tag) ellenőrzi. Emellett a szakmai szervezet működését jogi-, és etikai szempontok figyelembevételével egy 5 főből álló Etikai Bizottság is támogatja.

A jelölési időszak egészen a Közgyűlést megelőző héten, november 9-ig tart: akkor válik a tagság körében nyilvánossá a pozíciókra jelentkező tagok névsora. A Tisztújító Közgyűlés alkalmával azok közül kerülhetnek ki az új tisztségviselők, akik igazolható módon tagjai a szervezetnek, és a rájuk való szavazásban is csak a szervezet teljes jogú tagjai vehetnek részt.

MEGOSZTÁS