In Memoriam: Németh Márta (1942-1996)

A „Gárdonyi Nyilatkozat” egyik kiemelkedő formálója, a magyar pr-szakma egyik úttörője.

Bár eredetileg jogász volt, mégis mindenki a közgazdaságtudományok kandidátusaként, főiskolai tanárként, és a hazai public relations szakoktatás egyik megalapítójaként ismerte. Az Ő nevéhez fűződik a magyarországi felsőoktatás első public relations tanszékének megalapítása a Külkereskedelmi Főiskolán, 1992-ben, melynek haláláig tanszékvezetője is volt.
Németh Márta nemcsak Magyarországon volt köz- és elismert szakember, hiszen az IPRA tagjaként, valamint az UNESCO UNI-TWIN programja keretében létrehozott nemzetközi kommunikációs oktatói hálózat, a Montreal központú ORBICOM hálózat tagjaként is tevékenykedett, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Marketing Szakbizottságának marketingszakértője is volt.

Németh Márta volt Magyarországon az első olyan kommunikációs szakember, aki a public relations témakörében írta meg kandidátusi disszertációját, amelyben feldolgozta a szakma elméleti modelljeit. Sándor Imre professzorral közösen kísérleti jegyzetet készített a public relations tevékenységről (ún. Zöld Könyv), amely hosszú ideig a felsőfokú szakképzés hiánypótló tananyaga volt Magyarországon.

A magyarországi public relations szakma sokat köszönhet neki az MPRSZ elnökségének oktatásért felelős tagjaként is. Dr. Németh Márta elévülhetetlen érdemeket szerzett a hazai public relations szakma megteremtésében és fejlesztésében.

Érdemeinek elismeréseként, halálát követően a Magyar Public Relations Szövetség tagjai a szövetség örökös tagjává választották.