Tisztújító Közgyűlés – 2019. november 19.

3488

A Magyar Public Relations Szövetség 2019. november 19-én tartja 3 évente esedékes tisztújító közgyűlését. Ezúttal a MÚOSZ Székházban várjuk tagjainkat.

MEGHÍVÓ

Tisztelt MPRSZ tagunk!

Szeretettel meghívjuk a Magyar Public Relations Szövetség (székhelye: 1065 Budapest, Nagymező utca 3.) tisztújító, rendkívüli közgyűlésére.

A közgyűlés időpontja: 2019. november 19. (kedd) 16.00 óra
A közgyűlés helyszíne: MÚOSZ Székház, 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47/A.

Határozatképtelenség esetén az elnökség a megismételt közgyűlést 2019. november 19. (kedd) 17.00 órai kezdéssel, változatlan napirendi pontokkal hívja össze.
A határozatképtelenség miatt ismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. (Asz. 8.§ 3.) l.) pont)

Napirendi pontok:
1.A közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyv-vezetőinek, hitelesítőinek, szavazatszámlálóinak megválasztása
2. Napirend elfogadása
3. Az elnökség beszámolója, annak megvitatása
4. Az MPRSZ 2017-2019. évi pénzügyi beszámolója, annak megvitatása
5. A FEB beszámolója, annak megvitatása
6. Az Etikai Bizottság beszámolója, annak megvitatása
7. Az elnökség beszámolójának, az elmúlt ciklus pénzügyi beszámolójának, a FEB és Etikai Bizottság beszámolójának elfogadása
8. Tisztújítás: a Jelölő Bizottság beszámolója
9. Tisztújítás: az MPRSZ új tisztségviselőinek megválasztása a 2019-2022-es időszakra
10. Egyebek

A napirendi témák előterjesztései a jelen meghívó elválaszthatatlan részét képezik.

A közgyűlésen szavazati joggal csak az rendelkezik, aki a 2019. évi tagdíját legkésőbb a közgyűlés időpontjáig befizette.

Akadályoztatás esetén, lehetőség van tagsági jogait képviselőn keresztül, meghatalmazott által gyakorolni (Asz. 2) 2.2. b.) pont) ehhez a formanyomtatványt csatoljuk.

Kérjük tisztelt tagjainkat, hogy a napirend kiegészítési javaslataikat 2019. november 1-ig az MPRSZ titkárságára (titkarsag@mprsz.hu) megküldeni szíveskedjenek!

Kelt, Budapest, 2019. október 18. napján.

Üdvözlettel:
Lakatos Zsófia
MPRSZ elnök

A tisztújító közgyűlés jegyzőkönyve.

MEGOSZTÁS