Közgyűlés – 2019. május 22.

3288

MEGHÍVÓ

Tisztelt MPRSZ tagunk!

Szeretettel meghívjuk a Magyar Public Relations Szövetség (székhelye: 1065 Budapest, Nagymező utca 3. Nyilvántartási száma: 01-02-0003426) éves rendes közgyűlésére.

A közgyűlés időpontja:   2019. május 22. (szerda) 16.00 óra

A közgyűlés helyszíne:    Budapesti Metropolitan Egyetem
                                     1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9.
                                     Főépület, 108-as terem

Határozatképtelenség esetén az elnökség megismételt közgyűlést 2019. május 22-én (kedd) 17.00 órai kezdéssel, változatlan napirendi pontokkal hívja össze. A határozatképtelenség miatt ismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Napirendi pontok:

  1. A közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőinek, hitelesítőinek megválasztása
  2. Napirend elfogadása
  3. Az Elnökség, a FEB és az EB éves beszámolójának megtárgyalása, megvitatása és elfogadása
  4. Az Etikai Kódex megtárgyalása, megvitatása és elfogadása
  5. Az MPRSZ 2018. évi pénzügyi beszámolójának és Közhasznúsági mellékletének megtárgyalása, megvitatása és elfogadása
  6. Éves költségvetési terv elfogadása, valamint az egyes tagdíjak mértékének megtárgyalása, megvitatása és elfogadása
  7. Döntés a Public Affairs Tagozat megalakításáról
  8. Egyebek

A napirendi témák előterjesztései jelen meghívó elválaszthatatlan részét képezik

A közgyűlésen szavazati joggal csak az rendelkezik, aki a 2019. évi tagdíját legkésőbb a közgyűlés időpontjáig befizette.

A meghívóhoz csatoljuk a vonatkozó dokumentumokat. Kérjük tisztelt tagjainkat, hogy a napirend kiegészítési, illetve előterjesztések kiegészítési, módosítási javaslataikat, észrevételeiket 2019. május 15-ig az MPRSZ titkárságára (titkarsag@mprsz.hu) megküldeni szíveskedjenek, hogy ezekről a közgyűlésen szavazni tudjunk.

Budapest, 2019. április 18.

Üdvözlettel:

Lakatos Zsófia
MPRSZ elnök

A közgyűlés jegyzőkönyve.

MEGOSZTÁS