Évzáró ülést tartott a Kríziskommunikációs Tagozat

1782

Évi utolsó ülését tartotta a Magyar Public Relations Szövetség Kríziskommunikációs tagozata. A rendezvény bemutatkozási lehetőséget biztosított a Trend International piackutató cég számára, akik negatív reputáció hatásmechanizmusával kapcsolatos mérési módszerekkel ismertették meg a tagozati résztvevőket, illetve sor került egy új, konfliktuskommunikációs tréning elképzelés közös megvitatására is.

A taggyűlésen a tagok egyhangúlag fogadták el az elnöki beszámolót az elmúlt évvel kapcsolatban, ugyancsak egyöntetű támogatást élvezett a 2016-os munkaprogram tervezet is. A 2015. november 25-i ülés egyúttal tisztújító gyűlés is volt, a tagság elnöki tisztségében megerősítette Bőhm Kornélt, a tagozat titkárává pedig Bíró Tamást választotta. A tagozat ezt követően elemezte egy közeljövőben elkészítendő kríziskommunikációs kiadvány elkészítésének módját és ütemtervét, valamint a jövő évvel kapcsolatos tervek megvalósítása érdekében megteendő lépéseket.

Eddigi munka bemutatása: Beszámoló a Kríziskommunikációs Tagozat első évének munkájáról

Következő éves tervek: 2016. évi munkaprogram

MEGOSZTÁS