A kommunikáció jelentősége az egészségügyben

1062

Megjelent a Magyar Kommunikációtudományi Társaság folyóiratának legújabb száma, melyben az MPRSZ Kríziskommunikációs Tagozatának elnöke, Dr. Pintér Dániel Gergő tanulmánya is olvasható. A kutatás az orvos-beteg kapcsolat és a szakdolgozói team hatékonyságát befolyásoló tényezők feltárását célozza.

Ez a szakirodalmi analízis egyaránt vizsgálja az orvos-beteg, valamint az egészségügyi team-en belüli kommunikáció hatékonyságát befolyásoló tényezőket. A tanulmány elején az ún „health literacy”-val kapcsolatos nemzetközi kutatási eredmények szintetizálására és az egészségműveltséget alkotó komponensek azonosítására teszek kísérletet, majd részletesen ismertetem az egészségügyi kommunikációval kapcsolatos főbb akadémiai elméleteket: a biomedikális-, a bio-pszicho-szociális-, a paternalista-, a közös döntéshozatal-, a deficit-, valamint a kontextus- modellt. Ezt követően a kommunikációtechnológia fejlődésének és a médiahasználati szokások megváltozásának egészségügyi folyamatokra gyakorolt pozitív és negatív hatásait vizsgálom, bemutatom az e-betegek legfontosabb karakterisztikáit és a napjainkban legkorszerűbb megközelítésnek számító bio-pszicho-szociális-digitális modellt. A tanulmány második fele a pácienseket követően a szakdolgozói team-re helyezi a fókuszt: nemcsak feltárja a terület rendszerszintű-, hivatásbeli-, és egyéni korlátait; de végezetül néhány szakmai javaslatot is megfogalmaz e problémák feloldása, a belső szervezeti kommunikáció javítása és a kórházi munkatársak motivációjának fejlesztésére vonatkozóan.

Letöltés

MEGOSZTÁS