Meghívó halasztott közgyűlésre – 2020. január 13.

327

MEGHÍVÓ
halasztott közgyűlésre

Tisztelt MPRSZ tagunk!

Szeretettel meghívjuk a Magyar Public Relations Szövetség (székhelye: 1065 Budapest, Nagymező utca 3.) halasztott, tisztújító rendkívüli közgyűlésére.

A közgyűlés időpontja: 2020. január 13. (hétfő) 16.00 óra
A közgyűlés helyszíne: 1123 Budapest, Győri út 14. fsz. 8.

A halasztott közgyűlés megtartását és napirendjét indokolja, hogy a 2019. november 19-ei tisztújító rendkívüli közgyűlést fel kellett függeszteni, mert a helyszínt lezárták, és a „3. Tisztújítás: az MPRSZ új tisztségviselőinek megválasztása a 2019-2022-es időszakra” napirendi pontban az FB elnöke és tagjai vonatkozásában nem szavazott a Közgyűlés, melyre a jelen meghívóban megjelöltek szerint kerül sor.

Halasztott közgyűlés napirendi pontjai:
1.A közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, hitelesítőinek, szavazatszámlálóinak megválasztása
2. Napirend elfogadása
3. Tisztújítás: az MPRSZ új tisztségviselőinek megválasztása a 2019-2022-es időszakra

Határozatképtelenség esetén az elnökség a megismételt közgyűlést 2020. január 13. (hétfő) 17.00 órai kezdéssel, változatlan napirendi pontokkal hívja össze.
A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. (Asz. 8.§ 3.) l.) pont)

A közgyűlésen szavazati joggal csak az rendelkezik, aki a 2019. évi tagdíját legkésőbb a közgyűlés időpontjáig befizette.
Akadályoztatás esetén, lehetőség van tagsági jogait képviselőn keresztül, meghatalmazott által gyakorolni. (Asz. 2) 2.2. b.) pont)

Részvételére feltétlenül számítunk, különös tekintettel a napirendi témák fontosságára

Kelt, Budapest, 2019. december 19. napján.
Üdvözlettel:
Sztaniszláv András
MPRSZ elnök

MEGOSZTÁS