Megalakult az MPRSZ CSR tagozata

2015

Az MPRSZ májusi közgyűlésének jóváhagyásával 2014. június 3-án megalakult a Szövetség CSR tagozata. Az alakuló ülésen elfogadott munkaprogram tovább erősíti a Szövetség CSR szakmai munkáját és lehetőséget biztosít minden érintett számára a csatlakozásra és a munkában való aktív közreműködésre. Vállalatok, civil szervezetek, CSR szakmai érdekképviseletek, hatóságok és a média együttműködésével tervezi a Szövetség a hazai CSR szakma hírnevét és eredményeit erősíteni.

A Magyar PR Szövetség, mint közhasznú szervezet 2007-ban vette fel a CSR-t (Társadalmi Felelősségvállalás) tevékenységi körébe azzal a céllal, hogy a téma szakmai elismertségét tovább erősítse. Azóta évente meghirdeti és díjazza a legjobb gyakorlatokat, szakértelmével és előadásaival segíti szakmai fórumok munkáját, közvetítésével és állásfoglalásai közzétételével pedig elősegítette a szakmai eredmények széleskörű kommunikációját.

A most alakult tagozat szándéka, hogy további jelentős eredményeket érjen el olyan szakmai fórumokkal melyek lehetőséget biztosít az érintettek szélesebb körben történő bevonására, így a CSR felsőoktatásban történő szakirányú oktatásra, mentori program megvalósítására és hazai és nemzetközi CSR gyakorlatok ismeretének megosztására is.

“Az MPRSZ komoly eredményeket tud felmutatni a CSR hazai elterjesztésében az elmúlt évekből, többek között a Szövetség érte el azt is, hogy a médiatörvényben szerepel a CSR kommunikáció. Magának a CSR-nek nincs saját szakmai szervezete, ezért a most alakult tagozat hiánypótló szerepet tölt be. Tagjaink sorába várunk olyan magánszemélyeket, vállalatokat, civil szerveteket és, ügynökségeket, amelyek fontosnak tartják a CSR ügyét és szervezett keretek között szeretnének tenni a vállalati felelősségvállalás elterjesztéséért. ” – mondta Lakatos Zsófia az MPRSZ elnöke.

Az MPRSZ programjai között már ősztől megtalálhatóak azok a CSR témákkal foglalkozó rendezvények, melyek olyan kérdéseket feszegetnek majd, mint a CSR szerepe az üzleti stratégiában, a CSR mérési módszerei vagy a hatékony CSR kommunikáció.

További információ: Botos Regina – MPRSZ titkár (titkarsag@mprsz.hu)

MEGOSZTÁS