“Kihívásokban nincs hiány” – interjú az MPRSZ elnökével

2165

Beszélgetés Lakatos Zsófiával, az MPRSZ elnökével, aki beszámol a megalakulása 25. évfordulóját ünneplő Magyar PR Szövetség tevékenységéről, 2015-ös terveiről, programjairól és hosszabb távú céljairól

Lakatos Zsófia, az MPRSZ elnöke
Lakatos Zsófia, az MPRSZ elnöke

Mielőtt az MPRSZ idei – jubileumi – terveiről beszélnél, tekintsünk vissza 2014-re, az új elnökség tevékenységének első évére. A Szövetség működésében hozott-e változásokat a tisztújítás, hogyan foglalnád össze az elmúlt év eredményeit?

2015 valóban nevezetes év az MPRSZ számára, megalakulásunk 25 éves évfordulóját ünnepeljük, és ez már önmagában is kedvez a tervezésnek, megújulásnak, megsokszorozza a lendületünket. Azt azonban joggal mondhatom, hogy a megújulás már 2014-ben elkezdődött. Racionalizáltuk a Szövetség működését, csökkentettük a költségeket, fenntartva a hatékonyságot. Az új jogi szabályozás követelményei szerint átalakítottuk az alapszabályt. Növeltük a tagok számát, új tagsági formákat vezettünk be, több vállalat mellénk állt támogatóként – többek között az E.ON, a Tesco és a Provident. Új alapokra helyeztük az együttműködést a társszakmai szervezetekkel és a szaksajtóval, ma elmondható, hogy egészséges és gyümölcsöző az MPRSZ kapcsolata minden társszövetséggel és a médiával. Nagyköveteket neveztünk ki, akik nemzetközi kapcsolataink előmozdításában segítenek. Átalakítottuk az MPRSZ arculatát, új logónk, honlapunk, hírlevelünk, Facebook oldalunk van, és mindent megteszünk azért, hogy fenntartsuk a párbeszédet tagjainkkal, folyamatos tájékoztatást adjunk arról, ami a szakmában történik. Többek között ezek az eredmények alapozták meg rendezvények, pályázatok, fórumok szervezésében konkretizálódó szakmai tevékenységünk sikerét is.

Milyen szakmai rendezvényeket, eseményeket emelnél ki az elmúlt év tevékenységéből?

Elsősorban azokat, amelyek vázolják jövőbeli tevékenységünket is – ezzel részben rátérek idei terveinkre is, hiszen igyekszünk hagyományszerű, rendszeres szakmai rendezvények köré szervezni munkánkat. 2014 eseménydús év volt. Megrendeztük az első PR Akadémiát, amely nagy sikerrel – 21 előadóval és több mint 80 résztvevővel – zárult, és amellyel egy új rendezvénysorozat alapjait fektettük le. A tavalyi évben három PR Kávéházi Estét szerveztünk rangos előadókkal, rekord résztvevővel, tartalmas és izgalmas beszélgetésekkel. Sikeresen lebonyolítottuk a CSR Best Practice és a Sándor Imre PR Díj pályázatokat, és részt vettünk más szakmai pályázatok zsűrizésében, illetve a PR+ lista kialakításában is. Több szakmai konferencián szerepeltünk előadóként, és megjelentünk véleményünkkel a sajtóban is.

Ezek szerint 2015-ben is várható PR Akadémia, PR Kávéházi Esték és pályázatok is?

Idén is tervezzük a PR Akadémia megrendezését, a szervezése már elkezdődött. A tavalyihoz hasonló szellemben, a legfelsőbb szakmai szintű ismeretterjesztést szeretnénk szolgálni vele. Továbbra is lesznek PR Kávéházi Esték, melyekre igyekszünk változatos, nagy szakmai érdeklődésre számot tartó témákat választani, és minél több érdeklődőt bevonni a beszélgetésekbe. A CSR Best Practice és a Sándor Imre PR Díj pályázatokkal kapcsolatban egyre színvonalasabb pályamunkák érkezését tapasztaljuk, ezért amellett, hogy továbbra is meghirdetjük, megszervezzük a pályázatokat, szeretnénk a beérkező szakmai tartalmat, mint értékes forrást, jó gyakorlatot népszerűsíteni, elérhetővé tenni az érdeklődők számára. A tavaly beérkezett pályázatok szakmai anyagait közzétettük a honlapunkon, hasonló gyakorlatot követünk ezután is. Ez része a szakmafejlesztési terveinknek is, melyek egyik iránya a szakmai forrásokból, dokumentációkból álló gyűjtemény kiépítése és hozzáférhetőségének biztosítása.
De 2015-ös terveink egyéb, szintén a tavalyi tevékenységünkben gyökerező területeket is érintenek. Előremutató, jó lépésnek bizonyult, hogy a szakmai munka fókuszálására megalapítottunk két tagozatot, CSR- és Kríziskommunikációs tagozatainkat. Tevékenységük 2014 második félévében elindult, és már most sikeres projektekkel büszkélkedhetnek, amelyek folytatása, kiterjesztése várható az idei évben.

Miért éppen ezeket a területeket tartottátok érdemesnek tagozatok alapítására? Mi a tagozatok szerepe?

A CSR mindig is szívügyünk volt, a Magyar PR Szövetség egyike azon szervezeteknek, amelyek már közel egy évtizede tesznek azért, hogy a fenntarthatóság eszméje minél jobban elterjedjen az országban. A CSR tagozat egyedülálló a maga nemében, hiszen nemcsak vállalatok lehetnek a tagjai, hanem magánszemélyek, civil szerveztek és ügynökségek, tanácsadó cégek is. Úgy látjuk, hogy idén a Kormány is kiemelten foglalkozik a fenntarthatósággal – az erről szóló kormányzati cselekvési tervet mi is véleményeztük – és az EU-s elvárásoknak megfelelve 2016 végére eredményeket kell felmutatnia ezen a területen. Az elmúlt hetek tőkepiaci történései pedig sokakban kérdéseket vetettek fel, megrendült a bizalom. Most van itt az ideje, hogy az állami és a vállalati szféra megtalálja azokat a pontokat, ahol össze tud kapcsolódni, most kell még többet foglakozni a fenntarthatósággal. Van egyfajta nyitottság az érintettek részéről, a korrekt és felelős működés kérdése még sosem volt ilyen időszerű.
A kríziskommunikáció a legtöbb pr-szakember kedvenc területe, de ez az, amelyről a legkevesebbet tudunk beszélni, legalábbis a megoldott problémák szintjén. Hiszen a legtöbb ügyből, ha jól végezzük a dolgunk, soha nem lesz krízis. A tagozat célja, hogy elősegítse a szakterület képviselőinek párbeszédét, megismertesse a hazai és nemzetközi szakirodalmat, és felkeltse a közvélemény figyelmét a téma iránt.

A tagozatokhoz ki és milyen feltételekkel csatlakozhat, milyen gyakorlatot követ a tagozati tevékenység?

A tagozatokba MPRSZ-tagok léphetnek be. A tevékenység rendszeres tagozati ülések, a fókuszterületekhez kapcsolódó előadások, műhelymunka, szakmai beszélgetések keretében ad lehetőséget az érdeklődőknek a tapasztalatcserére, szakmai együttműködésre. A CSR tagozat novemberi rendezvényén a kormányzati CSR-prioritások témája kapcsán indult el gyümölcsöző párbeszéd, egyebek mellett ennek folytatását is tervezzük. A Krízis-tagozat idén januárban indított új szakmai fórumot, a Hisztéria Krízis Klubot, amely az első rendezvényén elhangzottakhoz hasonlóan érdekes témákkal folytatja tevékenységét. De a tagozati tervek részletesebb bemutatását inkább a tagozati vezetőkre, Mayer Zsoltra és Bőhm Kornélra bíznám.

Említetted a szakmafejlesztési terveket. Milyen hosszabb távú elképzeléseitek vannak ezzel kapcsolatban, és mi valósulhat meg ezekből már 2015-ben?

Nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni a szakmafejlesztésre, ez irányú terveink több területre kiterjednek. Nagyon fontos ilyen tekintetben az ismeretterjesztés, szakmai kommunikáció, különböző fórumok szervezése, amelyekre továbbra is figyelmet fordítunk – idén a már felsorolt szakmai rendezvények keretében – és tervezzük az oktatási tevékenység kibővítését is, további, saját szervezésű képzések elindításával.
Egy másik ide illeszkedő irány a szintén már említett szakmai forrás gyűjtemény, szakmai információs bázis kialakításának terve. Hosszabb folyamat során, lépésenként, több forrásból építkezve látjuk ezt megvalósíthatónak. A célunk az, hogy egybegyűjtsük az MPRSZ mint szakmai szervezet számára hozzáférhetővé váló tartalmakat, információkat, és jól strukturált formában elérhetővé tegyük, elsősorban a tagjaink, de részlegesen a szélesebb nyilvánosság számára is. A pályázati anyagokat említettem ehhez kapcsolódóan, de ide illik például a tavalyi PR Akadémia szakmai előadásainak egybegyűjtött anyaga is, ami hamarosan megjelenik, de tervezzük a PR-szakma szereplőit áttekintő adatbázis felépítését is. Nagyon fontos forrás lesz a nemzetközi kapcsolatokból, külföldi szervezetekkel való együttműködésből származó szakmai anyagok gyűjteménye is.

Milyen nemzetközi kapcsolatai vannak a Szövetségnek, milyen új együttműködések kialakítása körvonalazódik?

Több irányban igyekszünk kapcsolatokat építeni, elsősorban az MPRSZ nagyköveteinek közreműködésével. Jelenleg éppen folyamatban van egy együttműködési megállapodás megkötése a CIPR (Chartered Institute of Public Relations) egyesült királyságbeli társszervezettel, ebből a kapcsolatból sokat profitálhatunk – legfőképpen szakmai anyagok, információ, tudásbázishoz való hozzáférés formájában, amit tagságunk felé teljes mértékben közvetíteni tudunk. Kapcsolatban állunk a Davos Világkommunikációs Fórum szervezőivel is, céljaink között szerepel, hogy elérjük, Magyarország adjon otthont a következő regionális konferenciának.

Az MPRSZ-tagság fontos hozadéka lesz tehát terveitek szerint a szakmai anyagokhoz, információkhoz való hozzáférés, illetve a szakmai munkában való részvétel lehetősége. Milyen további szolgáltatások, előnyök biztosítását tervezi a Szövetség a tagjai számára?

Nagyon fontos célunknak tekintjük a hatékony érdekképviseletet, a tagok támogatását szakmai kérdésekben, etikai ügyek vizsgálatát. Most például hivatalos tájékoztatást kértünk az EMMI-től azzal kapcsolatban, hogy a Kormány állítólag a kommunikációs képzés megszüntetését tervezi. Amint megkapjuk a hivatalos tájékoztatást, kialakítjuk az álláspontunkat, és egyeztetünk a döntéshozókkal.

Végezetül, egy kérdés erejéig térjünk vissza a jubileumi évhez: terveztek-e valamilyen különleges programot az évforduló megünneplésére?

Minden programunkat áthatja az évforduló megünneplése. A sorozat már tavaly elkezdődött, amikor köszöntöttük a tavaly 25 éves Public Press-t, az első magyar pr-ügynökséget. A Kreatív PR-Napja is a 25 éves pr-szakmáról szólt, idén pedig a Szóvivők Egyesülete köszöntötte a 25 éves MPRSZ-t a Szóvivők Bálján.  A nyári PR Akadémián is lesz szó a negyedszázadról, de nem a múltba, hanem inkább a jövőbe tekintünk: merre halad a szakma, milyen lesz a következő 25 év. Kihívásokban nincs hiány, nagyon izgalmas időket élünk.

MEGOSZTÁS