Elnökségi ülés – 2014. május 12.

A Magyar PR Szövetség következő elnökségi ülése 2014. május 12-én 17:30-kor lesz a Móricz Zsigmond körtér 14. 4/1 szám alatt. Az elnökségi ülés a tagok számára nyilvános.

Rendkívüli elnökségi ülés – 2014. május 7.

Rendkívüli elnökségi ülést tartunk a Közgyűlés előkészítése céljából 2014. május 7-én 17:30-tól. Az elnökségi ülés helyszíne: 1117 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 14. 4/1

MPRSZ közgyűlés meghívó

Tisztelt MPRSZ-tagunk!
Szeretettel meghívjuk a Magyar PR Szövetség éves rendes közgyűlésére, melynek időpontja:
2014. május 22. (csütörtök) 16.00.
A közgyűlés helyszíne:
Budapesti Kommunikációs Főiskola, 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. K302-es terem
Határozatképtelenség esetén az elnökség új közgyűlést 2014. május 22-én 17.00 órai kezdéssel, változatlan napirendi pontokkal hívja össze.
További információ letölthető innen.

PR Kávéházi Este – a PR mindent visz?

PR Kávéházi Este az MPRSZ szervezésében, melyen szó lesz a PR szakma jövőjéről.
Vendégeink a World Communication Forum Davos – 2014 magyar résztvevői:
  • Beke Zsuzsa, a Richter Gedeon Nyrt. kormányzati kapcsolatok- és pr-vezetője
  • Dr. Hegyi Gábor, a Capital Communications alapító-ügyvezetője
Időpont: 2014. április 24., csütörtök, 18:00
Helyszín:  Centrál Kávéház (1053 Budapest, Károlyi u. 9., centralkavehaz.hu)
A davosi Világkommunikációs Fórumon részt vett szakemberek szerint a Public Relations szakmának azzal a kihívásokkal teli feladattal kell megbirkóznia, hogy  – megújulva és új szakterületeken szerezve tapasztalatot  –  élére álljon a teljes vállalati- és márka-kommunikációnak. A rendezvényen a kerekasztal résztvevői arra keresik a választ, hogy mit tehet a szakma és az egyes szakemberek ennek érdekében.
A rövid bevezető beszélgetés után a résztvevőknek lehetőségük nyílik hozzászólni a témához.
A részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. A fogyasztását mindenki maga fizeti. Részvételi szándékát kérjük április 22-ig jelezze a titkarsag@mprsz.hu e-mail címen!

Már lehet nevezni a CSR Best Practice-ra

Magyar PR Szövetség első alkalommal 2007-ben hirdette meg a CSR Best Practice pályázatot és azóta sok értékékes, példamutató kezdeményezés bemutatását tette lehetővé.  Idén az MPRSZ megújítja, egyszerűsíti a pályázatot, visszatér a gyökerekhez. 2014. május 31-ig jelentkezhetnek vállalatok és civil szervezetek a CSR Best Practice pályázatra, amelyet szakmai zsűri bírál el. A díjátadóra szeptemberben kerül sor.

A Davosi Világkommunikációs Fórum partnere a Magyar PR Szövetség

A tavalyi év után ismét a Davosi Világkommunikációs Fórum (World Communication Forum) együttműködő partnere a Magyar PR Szövetség. A szövetség tagjai az együttműködés értelmében 15%-os kedvezménnyel vehetnek részt a fórumon, amelyet március 11-12-én rendeznek.

Az ötödik alkalommal megrendezendő globális találkozón a kommunikációs szakma kiválóságai tanácskoznak, köztük olyan ismert szakemberek, mint Paul Holmes, a Holmes Report és a SABRE-díj alapítója. Huszonöt országból érkeznek résztvevők, a fórum díszvendége Scott Elliott Fahlman, a smiley hangulatjel megalkotója lesz.

Magyarországot Beke Zsuzsa, a Richter Gedeon Nyrt. kormányzati kapcsolatok- és PR vezetője és Hegyi Gábor, a Capital Communications alapító-ügyvezetője képviselik előadóként.

A WCFDavos szervezője és az MPRSZ közötti megállapodás értelmében a szövetség tagjai 15%-os kedvezménnyel vehetnek részt a kétnapos rendezvényen.

 

További információ:

www.forumdavos.com

titkarsag@mprsz.hu

Elnökségi ülés – 2014. február 10.

A Magyar PR Szövetség második elnökségi ülése 2014. február 10-én 17:30-kor lesz a Móricz Zsigmond körtér 14. 4/1 szám alatt.

Az MPRSZ elnökségének munkaprogramja a 2014-2017-es időszakra

A Magyar PR Szövetség alapszabályban rögzített feladata a szakmai szereplők érdekképviselete, a nyílt és párbeszéden alapuló kommunikáció elősegítése, a pr-szakma tekintélyének növelése, a szakma érdekképviselete jogalkotási kérdésekben, az etikai normák megalkotása és betartásuk felügyelete, a szakmai képzések elősegítése és hozzájárulás tagjai ismertségéhez és elismeréséhez.

A 2014-ben kezdődő elnökségi ciklusban a legfőbb cél a Magyar PR Szövetség megerősítése, a tagok számára értékes programok szervezése, a szakma hatékony és folyamatos képviselete és ezáltal a PR értékének és elismertségének növelése. Az MPRSZ egy nyitott és befogadó szervezet, amelynek működését a szakmai szereplők együtt alakítják és véleményezik annak érdekében, hogy valóban magukénak érezzék és betöltse azt a szakmai szerepkört, amire szánták

Ezen célok elérése érdekében az alábbi területeket jelöltük meg, mint kiemelt fontosságú szakterületek a következő elnökségi ciklusban:

Szakmai együttműködés

Az MPRSZ szorosan együtt kíván működni minden olyan szakmai szervezettel, amely a kommunikáció területén működő egyéneket és vállalatokat tömöríti. Gyümölcsöző kapcsolatot tartunk fent a szakmai médiával. Célunk a kommunikáció egyes szakterületeinek közelítése, megismertetése és együttműködés támogatása annak érdekében, hogy ezen szakmák egymást erősítve és ne egymás ellen működjenek.

Minden olyan esetben, amikor szervezetek vagy cégek keresik meg az MPRSZ-t szakmai együttműködés céljából, az elnökség jogosult eldönteni az együttműködés mikéntjét. A döntésben a legfontosabb szempont a szövetség tagjainak előnyben részesítése és a magas szakmai minőség fenntartása.

Szakmai érdekképviselet és érdekvédelem

Az MPRSZ – kiemelten a Jogi és Etikai Bizottság tevékenységén keresztül – állásfoglalást hoz és felszólal minden olyan esetben, amikor a szakmánkkal kapcsolatban kérdés vagy negatív vélemény merül fel és az elnökség úgy ítéli meg, hogy szükséges a hivatalos nyilatkozat. A Szövetség kiemelten fellép a tagjai által vagy ellen történt etikai és szakmai vétségek esetében.

Az elnökség törekszik a kapcsolattartásra a szakmát érintő kérdésekben a kormányzattal és hatóságokkal és véleményezni fogja a szakmát érintő tervezett és meglévő jogszabályokat. Napirendre tűzünk olyan, már korábban tárgyalt kérdéseket, mint a közbeszerzések szakmai felügyelete, illetve a sajtófigyeléssel kapcsolatos jogdíjak kérdésköre

A MPRSZ egyik kiemelt feladata a szakmai szereplők érdekeinek képviselete – különös tekintettel az ügynökségekre – például tenderezési javaslatok és ajánlások által. A MPRSZ – amennyiben megbízói oldalról ügynökségekkel vagy szakemberekkel kapcsolatos megkeresés érkezik hozzá – a tag ügynökségei illetve szakemberei közül tesz javaslatot.

 

Szakmafejlesztés és párbeszéd

Az MPRSZ folytatja a korábban elkezdett sikeres szakmai rendezvényeket – például a Kávéházi Esték sorozatot – és rendszeres időközönként szakmai rendezvényeket szervez önállóan illetve társszakmákkal és szakmai médiumokkal közösen.

Megvizsgáljuk a jelenlegi szakmai képzések rendszerét, egységesítjük az elvárásokat és szükség esetén javaslatokat teszünk a képzések színvonalának javítására.

Évente egy alkalommal megrendezzük a PR Akadémiát pr-es hallgatóknak, szakembereknek illetve a szakmával ismerkedőknek. A kurzuson a szakma legkiválóbb képviselői oktatnak.

A 2014 folyamán létrahozandó Tanácsadó Testület – amely az elnökség munkáját támogatja – kiemelt feladata a szakmafejlesztés és párbeszéd elősegítése. Saját felületein keresztül a Szövetség elősegíti a tagjai közti párbeszédet is, tiszteletben tartva az egyenlőség elvét és törekedve az interaktivitásra.

Szorosabban együttműködünk a szakmai alapítvánnyal. (Alapítvány a PR Fejlesztésére).

Nemzetközi kapcsolatok

Megvizsgáljuk és lehetőség szerint követjük a legjobb nemzetközi szakmai szervezetek gyakorlatát és szorosabbra fűzzük a kapcsolatokat. Hosszú távú cél, hogy az MPRSZ újra tagja legyen minden jelentős nemzetközi szakmai szervezetnek és hatékonyan integrálja működésébe a tagsággal járó előnyöket, közvetítve azokat saját tagjai felé. Tanulmányozzuk, értékeljük és tagjaink felé közvetítjük a nemzetközi szakmai irányelveket és legjobb gyakorlatokat.

Szakmai szempontból kiemelten fontos országokban ún. szakmai nagyköveteket nevezünk ki, akik az adott országban laknak, a helyi szakmai szervezet tagjai és elő tudják mozdítani a kapcsolattartást illetve folyamatosan információt és szakmai híreket továbbítanak az MPRSZ számára.

CSR

A Szövetség kiemelten közhasznú szervezet, amely jogállás alapját a társadalmi felelősségvállalás területén végzett munka adja. A CSR területe kiemelten fontos a 2014-es elnökségi ciklusban is. Folytatjuk a korábban elkezdett sikeres programokat – mint például a CSR Best Practice díj – és szakmai előadások tartása. Ezentúl létrehozzuk a CSR területén működő ügynökségek és szakemberek számára a CSR Tagozatot, a kéthavonta megrendezendő CSR Klubot és kapcsolatot tartunk fenn az összes olyan szakmai és civil szervezettel, amely a vállalati felelősségvállalás területén tevékenykedik.

Díjak, elismerések

Felülvizsgáljuk a díjak, elismerések rendszerét. A CSR Best Practice Díj mellett folytatjuk a korábban is sikeres ügynökségeknek illetve szakembereknek meghirdetett pályázatokat.

Kommunikáció és arculat

2014-ben új arculatot kap az MPRSZ és ezzel párhuzamosan megújítjuk a honlapot, a Facebook oldalt és bevezetjük a havi hírlevelet. Kialakítunk egy működő és interaktív kommunikációs rendszert, annak érdekében, hogy a tagok jobban informáltak legyenek a Szövetség működésével kapcsolatban és egy aktív, szoros és együttműködő kapcsolat legyen a tagság és az elnökség között.

Elnökségi ülés – 2014. január 10.

2014-ben az első elnökségi ülést január 10-én, pénteken 17:30 és 19:00 között tartjuk a Mozsár Kávézóban.

Tisztújítás a Magyar PR Szövetségnél

Lakatos Zsófiát, a Hill+Knowlton Strategies ügyvezetőjét választotta elnökéül a Magyar Public Relations Szövetség (MPRSZ) közgyűlése. A tízfős elnökség tagjai közül mindössze négyen töltöttek be funkciót a korábbi ciklusban is, hatan pedig teljesen újak.

A tegnap esti Tisztújító Közgyűlésén három évre választott új tisztségviselőket az MPRSZ. Dr. Szeles Péter, a szövetség leköszönt elnöke 8 éve szolgálta a magyar pr-szakma érdekeit a szervezet élén. Korábban, 1991 és 1997 között szintén elnöki tisztet töltött be, így összesen 15 éven keresztül irányította az MPRSZ munkáját.

Dr. Szeles Péter nevéhez fűződik az elmúlt években többek között a PR Nyári Egyetem megteremtése és a Sándor Imre szakmai díj létrehozása. A közgyűlésen a tagság és a leköszönő elnökség kiemelte a szakember érdemeit, és megköszönte munkáját. Szeles Péter, aki ebben a ciklusban már nem vállalt el semmilyen jelölést, beszédében a „fiatalabb generációnak adta át a terepet”.

Lakatos Zsófia, a Hill+Knowlton Strategies ügyvezetője 8 éve vesz részt a szövetség munkájában, az előző két ciklusban alelnökként. Szakmai programjában az új elnök kiemelt szerepet szán a tagozatoknak, a Jogi és Etikai Bizottságnak, a szakmai képzéseknek, valamint a szakmai díjaknak és elismeréseknek.

„Fontosnak tartom, hogy a Magyar Public Relations Szövetség egy nyitott és befogadó szervezet legyen, amelynek működését a szakmai szereplők együtt alakítják és véleményezik” – hangsúlyozta Lakatos Zsófia. Az elnök hozzátette: első számú prioritásának tekinti, hogy az MPRSZ megerősödjön, és a több évtizedes történelméhez, valamint a tagvállalatok súlyához méltóan tudja képviselni a szakmai érdekeket.

Az MPRSZ közgyűlése alelnökké választotta Petrányi-Széll Andrást, a PS:PRovocative társtulajdonosát, Mayer Zsoltot, a Mars Magyarország vállalati kapcsolatok igazgatóját valamint Radácsi Pált, a Multeam360 ügyvezetőjét.

Korábban is tisztséget viselő elnökségi tag Dr. Sós Péter János, a B. Swan ügyvezetője és Kincses Péter, a Double Decker pr-ügynökség ügyvezetője. Az új tagok Radácsi Pál alelnökön kívül Szőke Katalin, a Kassák Múzeum kommunikációs vezetője, R. Kovács Dániel, a Front Page Communications társtulajdonosa, Siska Mátyás, a Merlin Communications igazgatója, Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna, a BGF főiskola docense és Sasvári Tamás, az IDS Communications ügyvezetője.

A Felügyelő Bizottság elnöke Durkó Sándor maradt, tagjai Varga Zsolt, Fővárosi Önkormányzat főtanácsadója és Fekete Zsanett, az Electrolux pr-menedzsere. A Jogi és Etikai Bizottság elnöke Dr. Buday-Sántha Andrea maradt. Tagjai Dr. Nagy Marianna, Gyulai Rozália, Szitás Katalin, Dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika, Dr. Berencsi György és Böhm Kornél.