Az MPRSZ elnökségének munkaprogramja a 2014-2017-es időszakra

1575

A Magyar PR Szövetség alapszabályban rögzített feladata a szakmai szereplők érdekképviselete, a nyílt és párbeszéden alapuló kommunikáció elősegítése, a pr-szakma tekintélyének növelése, a szakma érdekképviselete jogalkotási kérdésekben, az etikai normák megalkotása és betartásuk felügyelete, a szakmai képzések elősegítése és hozzájárulás tagjai ismertségéhez és elismeréséhez.

A 2014-ben kezdődő elnökségi ciklusban a legfőbb cél a Magyar PR Szövetség megerősítése, a tagok számára értékes programok szervezése, a szakma hatékony és folyamatos képviselete és ezáltal a PR értékének és elismertségének növelése. Az MPRSZ egy nyitott és befogadó szervezet, amelynek működését a szakmai szereplők együtt alakítják és véleményezik annak érdekében, hogy valóban magukénak érezzék és betöltse azt a szakmai szerepkört, amire szánták

Ezen célok elérése érdekében az alábbi területeket jelöltük meg, mint kiemelt fontosságú szakterületek a következő elnökségi ciklusban:

Szakmai együttműködés

Az MPRSZ szorosan együtt kíván működni minden olyan szakmai szervezettel, amely a kommunikáció területén működő egyéneket és vállalatokat tömöríti. Gyümölcsöző kapcsolatot tartunk fent a szakmai médiával. Célunk a kommunikáció egyes szakterületeinek közelítése, megismertetése és együttműködés támogatása annak érdekében, hogy ezen szakmák egymást erősítve és ne egymás ellen működjenek.

Minden olyan esetben, amikor szervezetek vagy cégek keresik meg az MPRSZ-t szakmai együttműködés céljából, az elnökség jogosult eldönteni az együttműködés mikéntjét. A döntésben a legfontosabb szempont a szövetség tagjainak előnyben részesítése és a magas szakmai minőség fenntartása.

Szakmai érdekképviselet és érdekvédelem

Az MPRSZ – kiemelten a Jogi és Etikai Bizottság tevékenységén keresztül – állásfoglalást hoz és felszólal minden olyan esetben, amikor a szakmánkkal kapcsolatban kérdés vagy negatív vélemény merül fel és az elnökség úgy ítéli meg, hogy szükséges a hivatalos nyilatkozat. A Szövetség kiemelten fellép a tagjai által vagy ellen történt etikai és szakmai vétségek esetében.

Az elnökség törekszik a kapcsolattartásra a szakmát érintő kérdésekben a kormányzattal és hatóságokkal és véleményezni fogja a szakmát érintő tervezett és meglévő jogszabályokat. Napirendre tűzünk olyan, már korábban tárgyalt kérdéseket, mint a közbeszerzések szakmai felügyelete, illetve a sajtófigyeléssel kapcsolatos jogdíjak kérdésköre

A MPRSZ egyik kiemelt feladata a szakmai szereplők érdekeinek képviselete – különös tekintettel az ügynökségekre – például tenderezési javaslatok és ajánlások által. A MPRSZ – amennyiben megbízói oldalról ügynökségekkel vagy szakemberekkel kapcsolatos megkeresés érkezik hozzá – a tag ügynökségei illetve szakemberei közül tesz javaslatot.

 

Szakmafejlesztés és párbeszéd

Az MPRSZ folytatja a korábban elkezdett sikeres szakmai rendezvényeket – például a Kávéházi Esték sorozatot – és rendszeres időközönként szakmai rendezvényeket szervez önállóan illetve társszakmákkal és szakmai médiumokkal közösen.

Megvizsgáljuk a jelenlegi szakmai képzések rendszerét, egységesítjük az elvárásokat és szükség esetén javaslatokat teszünk a képzések színvonalának javítására.

Évente egy alkalommal megrendezzük a PR Akadémiát pr-es hallgatóknak, szakembereknek illetve a szakmával ismerkedőknek. A kurzuson a szakma legkiválóbb képviselői oktatnak.

A 2014 folyamán létrahozandó Tanácsadó Testület – amely az elnökség munkáját támogatja – kiemelt feladata a szakmafejlesztés és párbeszéd elősegítése. Saját felületein keresztül a Szövetség elősegíti a tagjai közti párbeszédet is, tiszteletben tartva az egyenlőség elvét és törekedve az interaktivitásra.

Szorosabban együttműködünk a szakmai alapítvánnyal. (Alapítvány a PR Fejlesztésére).

Nemzetközi kapcsolatok

Megvizsgáljuk és lehetőség szerint követjük a legjobb nemzetközi szakmai szervezetek gyakorlatát és szorosabbra fűzzük a kapcsolatokat. Hosszú távú cél, hogy az MPRSZ újra tagja legyen minden jelentős nemzetközi szakmai szervezetnek és hatékonyan integrálja működésébe a tagsággal járó előnyöket, közvetítve azokat saját tagjai felé. Tanulmányozzuk, értékeljük és tagjaink felé közvetítjük a nemzetközi szakmai irányelveket és legjobb gyakorlatokat.

Szakmai szempontból kiemelten fontos országokban ún. szakmai nagyköveteket nevezünk ki, akik az adott országban laknak, a helyi szakmai szervezet tagjai és elő tudják mozdítani a kapcsolattartást illetve folyamatosan információt és szakmai híreket továbbítanak az MPRSZ számára.

CSR

A Szövetség kiemelten közhasznú szervezet, amely jogállás alapját a társadalmi felelősségvállalás területén végzett munka adja. A CSR területe kiemelten fontos a 2014-es elnökségi ciklusban is. Folytatjuk a korábban elkezdett sikeres programokat – mint például a CSR Best Practice díj – és szakmai előadások tartása. Ezentúl létrehozzuk a CSR területén működő ügynökségek és szakemberek számára a CSR Tagozatot, a kéthavonta megrendezendő CSR Klubot és kapcsolatot tartunk fenn az összes olyan szakmai és civil szervezettel, amely a vállalati felelősségvállalás területén tevékenykedik.

Díjak, elismerések

Felülvizsgáljuk a díjak, elismerések rendszerét. A CSR Best Practice Díj mellett folytatjuk a korábban is sikeres ügynökségeknek illetve szakembereknek meghirdetett pályázatokat.

Kommunikáció és arculat

2014-ben új arculatot kap az MPRSZ és ezzel párhuzamosan megújítjuk a honlapot, a Facebook oldalt és bevezetjük a havi hírlevelet. Kialakítunk egy működő és interaktív kommunikációs rendszert, annak érdekében, hogy a tagok jobban informáltak legyenek a Szövetség működésével kapcsolatban és egy aktív, szoros és együttműködő kapcsolat legyen a tagság és az elnökség között.

MEGOSZTÁS